Projekti, sadarbība, atbalsts

2016. gadā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu tika uzsākts projekts "Carnikavas zvejas tradīciju un prasmju nodošana jaunajai paaudzei (meistardarbnīcas)" projekta realizēšanas laiks: 2016. gada 1. oktobris – 2017. gada 28. marts

2017. gadā projekts ar nosaukumu "Carnikavas zvejas tradīciju un prasmju nodošana jaunajai paaudzei" turpinās, realizācijas termiņš: 2017. gada 1. jūnijs – 2017. gada 30. novembris

Projekta mērķis ir Carnikavas zvejnieku prasmju nodošana jaunajai paaudzei, zvejnieka aroda, novada zvejas tradīciju un īpatnību popularizēšana, izmantojot bērniem un jauniešiem piemērotu sistēmu – meistardarbnīcas, kuru laikā nepiespiestā, radošā atmosfērā tiks nodota aktualitāti zaudējoša tradicionālā aroda pieredze. Vidzemes piekrastes un īpaši Carnikavas zvejas kultūra ir unikāla ar zvejas vēsturiskiem paņēmieniem, ko nosaka dažādu ūdenstilpņu – jūras līča, Gaujas un ezeru – tuvums. Svarīgi, ka projektā ir iesaistīti Carnikavas zvejnieki, kuri ar prieku nodod savas zināšanas un pieredze jaunajai paaudzei. Projekta ietveros tika pētītas Carnikavas zvejas tradīcijas un teritoriālās atšķirības. 

 

Fotogalerija