Видео / Фото

No 2018. gada aprīlim un līdz 2019. gada aprīlim tika realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansētais  projekts – “Carnikavas zvejas tradīciju un prasmju nodošana un prezentēšana sabiedrībai ar video palīdzību”, VKKF līdzfinansējums - 1500 eiro. Projekta norises gaitā tapa vairāki videosižeti, kuros Carnikavas zvejnieki un nēģu cepēji dalīsies ar savām nēģu ķeršanas un apstrādes prasmēm, projektā tika iesaistīti gan Carnikavas zvejnieki, gan  nēģu cepēji.


1. Nēģu zveja ziemā

2. Zvejas tīklu un stāvvadu stellēšana

3. Tradicionālo Carnikavas nēģu gatavošana

4. Nēģu murdu sagatavošana zvejai

5. Zvejnieku mezgli

6. Zvejas tīklu lāpīšana

7. Nēģu zveja ar murdiem

8. Nēģi nāk! (PR video lietotne)